DETAILED NOTES ON ประกันภัยรถยนต์

Detailed Notes on ประกันภัยรถยนต์

Detailed Notes on ประกันภัยรถยนต์

Blog Article

(เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เงื่อนไขหลักในการซื้อประกันรถยนต์แอกซ่ามีอะไรบ้าง

ตรวจสอบข้อมูล และความคุ้มครองอีกครั้ง หากพบว่ามีจุดไหนไม่ถูกต้อง สามารถกลับไปแก้ไขได้

ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ล่วงหน้า ไม่ต้องรอหมดอายุดีกว่าอย่างไร

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด เท่ากับทุนประกัน

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บมจ.วิริยะประกันภัย ทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ และ/หรือนำเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ข้าพเจ้าได้ ส่งข้อมูล

ท่านจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยถ้าท่านมีกล้องติดรถยนต์

ตัวเลือกนี้ช่วยให้ คุณสามารถเพิ่มผู้ขับขี่เพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณได้ ในกรณีที่คุณไม่ใช่คนเดียวที่ขับขี่รถของคุณ สิ่งนี้ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่รถของคุณ ในกรณีที่รถของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนน ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่จะให้ความคุ้มครองครอบคลุม ผู้ขับขี่หลัก และผู้ขับขี่เพิ่มเติม หรือผู้ขับขี่รายใดก็ตาม ที่คุณตัดสินใจเพิ่มในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณ

โดยความคุ้มครองตามเกณฑ์ใหม่จะมีความแตกต่างจากประกันภัยรถยนต์ที่ลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าถือครองอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ที่อาจยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ประกันรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่

ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันภัยรถยนต์ และภาคบังคับ คืออะไร ทำไมถึงควรทำ

ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

รับประกันงานซ่อมตัวถัง ด้วยสีคุณภาพสูง

นอกจากทุนประกันที่แตกต่างกันของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แล้ว คุณยังสามารถปรับแต่งความคุ้มครองประกันรถยนต์ได้ตามใจ ทั้งการเลือกค่าเสียหายส่วนแรก แผนการซ่อม การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

Report this page